• 1046 بازدید
  • شنبه, 29 مرداد 1401 15:20

مشخصات صکوک شرکت سولیکو کاله

نوع دارایی: ماشین آلات و تجهیزات
حجم اوراق: 7,200,000 میلیون ریال
نماد: کاله06
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا