• 596 بازدید
  • شنبه, 29 مرداد 1401 15:30

مشخصات صکوک شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

نوع دارایی: ماشین‌آلات و تجهیزات
حجم اوراق: 6,000,000 میلیون ریال
نماد: صرازی505
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک کارآفرین
دریافت بیانیه ثبت
بالا