• 31 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:22

مشخصات صکوک شرکت کرمان موتور

نوع دارایی: مواد اولیه(قطعات) محصولات تولیدی
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: کرمان461 و کرمان462
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: 6 ماهه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا