• 341 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:29

مشخصات صکوک شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر

نوع دارایی: مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی
حجم اوراق: 15,000,000 میلیون ریال
نماد: صکویر606
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا