• 452 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:44

مشخصات صکوک شرکت سپهر پلاستیک پدیده

نوع دارایی: مواد اولیه - پلی اتیلن
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: پدیده05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن(قرن) و گروه صنعتی پاکشو(پاکشو)
دریافت بیانیه ثبت
بالا