• 298 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:46

مشخصات صکوک شرکت پدیده شیمی غرب

نوع دارایی: الکل چرب
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: غرب06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آذر سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن و گروه صنعتی پاکشو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
دریافت بیانیه ثبت
بالا