• 213 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:48

مشخصات صکوک شرکت بهمن دیزل

نوع دارایی: مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز محصولات تولیدی
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: دیزل05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا