• 472 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:53

مشخصات صکوک شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نوع دارایی: ساختمان دفتر مرکزی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر
حجم اوراق: 1,990,000 میلیون ریال
نماد: تدبیر05
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور
عامل فروش: شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی برکت
دریافت بیانیه ثبت
بالا