• 579 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:55

مشخصات صکوک شرکت دبش سبز گستر

نوع دارایی: مواد اولیه
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: دبش06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک شهر
دریافت بیانیه ثبت
بالا