• 221 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:27

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

نوع دارایی: تجهیزات جهت تکمیل احداث فرودگاه
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: کیش05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا