• 226 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:31

مشخصات صکوک شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

نوع دارایی: بخشی سهم شرکت سرمایه گذاری غدیر
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: مهان03، مهان04، مهان05
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت‌های صنعتی و معدی گل گهر، سرمایه گذاری غدیر و بانک ملت با عنایت به رتبه اعتباری +A در بلند مدت و 1A در کوتاه مدت بانی
دریافت بیانیه ثبت
بالا