• 210 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:36

مشخصات صکوک شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان

نوع دارایی: ماشین‌آلات و تجهیزات
حجم اوراق: 500,000 میلیون ریال
نماد: فاران05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا