• 445 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 08:44

مشخصات صکوک شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین

نوع دارایی: مواد اولیه
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: طب‌نوین05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری نهایت‌نگر
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک صنعت و معدن
دریافت بیانیه ثبت
بالا