• 235 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:06

مشخصات صکوک شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان

نوع دارایی: مواد اولیه
حجم اوراق: 5,800,000 میلیون ریال
نماد: صاف فیلم51 و صاف فیلم52
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کاریزما
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا