• 220 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:10

مشخصات صکوک شرکت پرشیا خودرو

نوع دارایی: تعداد 48 قرارداد اجاره به شرط تملیک به تعداد کل 442 چک پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر 1,519 میلیون ریال است
حجم اوراق: 546,000 میلیون ریال
نماد: پرشیا03
نوع اوراق: خرید دین
عمر اوراق: یک سال و 8 ماه
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا