• 225 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:13

مشخصات صکوک شرکت فولاد آتیه خاورمیانه

نوع دارایی: تجهیزات و تاسیسات برای تولید ورق گرم فولادی عریض
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: آتیه06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 1 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا