• 379 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:18

مشخصات صکوک شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

نوع دارایی: ماشین آلات
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: صحافظ512
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری نگاه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا