• 476 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:21

مشخصات صکوک شرکت صاروج دیار کریمان پارس

نوع دارایی: شش دانگ زمین(شامل عرصه و اعیان)
حجم اوراق: 9,950,000 میلیون ریال
نماد: صاروج05
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا