• 414 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 09:28

مشخصات صکوک شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نوع دارایی: بخشی از سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
حجم اوراق: 40,000,000 میلیون ریال
نماد: صفولا512، صفولا51، صفولا051، صفولا52، صفولا052، صفولا12، صفولا012، صفولا005
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی فروردین
عامل فروش: شرکت کارگزاری باهنر
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب -AA و +A1 از شرکت رتبه بندی پایا
دریافت بیانیه ثبت
بالا