• 293 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:48

مشخصات صکوک شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

نوع دارایی: بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صپترو612
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک شهر
دریافت بیانیه ثبت
بالا