• 266 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:50

مشخصات صکوک شرکت پدیده شیمی قرن

نوع دارایی: مواد اولیه مصرفی
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: صقرن612
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آذر پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت های گروه صنعتی پاکشو و صنعت غذایی کوروش
دریافت بیانیه ثبت
بالا