• 329 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:58

مشخصات صکوک شرکت گروه مالی شهر

نوع دارایی: سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صشهر602
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری شهر
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام به شرح: کچاد 6.5 درصد، تیپیکو 15 درصد، غکورش 4.5 درصد، فخوز 9.1 درصد، دپارس 7.3 درصد، شفن 5 درصد، تاپیکو 7.6 درصد، شپدیس 9.5 درصد، شپنا 10.5 درصد، تاصیکو 4 درصد، شرانل 6.5 درصد، خدیزل 14.5 درصد
دریافت بیانیه ثبت
بالا