• 336 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 12:38

مشخصات صکوک شرکت صنایع آلوم رول نوین

نوع دارایی: شمش آلومینیوم
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: آلوم رول06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک کارآفرین
دریافت بیانیه ثبت
بالا