• 301 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:14

مشخصات صکوک شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

نوع دارایی: عرصه و اعیان بانی واقع در بلوار میرداماد
حجم اوراق: 3,143,000 میلیون ریال
نماد: پاسار06
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک پاسارگاد
دریافت بیانیه ثبت
بالا