• 88 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:16

مشخصات صکوک شرکت کرمان موتور

نوع دارایی: خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز پروژه سالن رنگ
حجم اوراق: 15,000,000 میلیون ریال
نماد: کرمان531، کرمان532
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک صادرات ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا