• 340 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:20

مشخصات صکوک شرکت پترو برنا کیش

نوع دارایی: شناور لنگرانداز
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: پتروبرنا06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک شهر
دریافت بیانیه ثبت
بالا