• 331 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:22

مشخصات صکوک شرکت داروسازی فاران شیمی

نوع دارایی: خرید مواد اولیه
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: فاران06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری مبین سرمایه
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا