• 406 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:28

مشخصات صکوک شرکت کارنو تجارت یاسین

نوع دارایی: لوازم دیجیتال (موبایل، تبلت و ...)
حجم اوراق: 1,650,000 میلیون ریال
نماد: کارنو04
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2/5 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا