• 264 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:33

مشخصات صکوک شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان

نوع دارایی: خرید مواد اولیه محصولات تولیدی
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: زاگرس دارو06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا