• 222 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:34

مشخصات صکوک شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

نوع دارایی: خرید مواد اولیه
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: دسانکو06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌های البرز دارو و سبحان دارو
دریافت بیانیه ثبت
بالا