• 233 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:36

مشخصات صکوک شرکت تجارت کوشش سپاهان

نوع دارایی: خرید واگن های باری
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: تجارت کوشش06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا