• 255 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:37

مشخصات صکوک شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد

نوع دارایی: مواد اولیه محصولات تولیدی (سرنگ، آمپول،استامینوفن)
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: واریان07
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا