• 104 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:38

مشخصات صکوک شرکت صنایع آلوم رول نوین

نوع دارایی: شمش آلومینیوم
حجم اوراق: 5,350,000 میلیون ریال
نماد: آلوم رول66
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک توسعه تعاون مبلغ 1,350 میلیارد ریال و توثیق پرتفویی از سهام شرکت نورد آلومینیوم (فنوال) و شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) به ترتیب 30 و 70 درصد مابقی (4,000 میلیارد ریال)
دریافت بیانیه ثبت
بالا