• 347 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:43

مشخصات صکوک شرکت اکتوور کو

نوع دارایی: مواد اولیه جهت تولید دارو
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: اکتوور071 الی اکتوور075
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا