• 217 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 14:23

مشخصات صکوک شرکت سیمان فارس

نوع دارایی: خرید تجهیزات پروژه انتقال کارخانه به منطقه خرامه
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صفار606
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تامین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت های سیمان فارس‌نو، سیمان خوزستان و سیمان خزر
دریافت بیانیه ثبت
بالا