• 328 بازدید
  • دوشنبه, 03 مهر 1402 09:10

مشخصات صکوک شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

نوع دارایی: بخشی از سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
حجم اوراق: 30,000,000 میلیون ریال
نماد: تابان11، تابان12 و تابان13
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 2294034108، پتروشیمی خارک 228722805 و پالایش نفت اصفهان 2044384009 با توجه به رتبه اعتباری بلند مدت و کوتاه مدت بانی به ترتیب A و A1 از موسسه رتبه بندی پارس کیان به میزان 81.4 درصد اصل و سود اوراق و ضمانت شرکت سرمایه گذاری اهداف به میزان 18.6 درصد از اصل و سود
دریافت بیانیه ثبت
بالا