• 321 بازدید
  • چهارشنبه, 17 آبان 1402 09:37

مشخصات صکوک شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

نوع دارایی: بخشی از سهام شرکت پتروشیمی جم
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: صپترو707
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مهر چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک شهر
دریافت بیانیه ثبت
بالا