• 205 بازدید
  • چهارشنبه, 17 آبان 1402 09:41

مشخصات صکوک شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش

نوع دارایی: خرید بخشی از تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جهت تکمیل پروژه میکامال
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: پارس میکا06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک گردشگری
دریافت بیانیه ثبت
بالا