• 308 بازدید
  • چهارشنبه, 17 آبان 1402 09:46

مشخصات صکوک شرکت طبیعت سبز پارس کهن

نوع دارایی: مواد اولیه مصرفی
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: طبیعت061، طبیعت062، طبیعت063 و طبیعت064
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا