• 312 بازدید
  • چهارشنبه, 17 آبان 1402 09:49

مشخصات صکوک شرکت گهردانه شرق

نوع دارایی: خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: گهردانه06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک توسعه تعاون
دریافت بیانیه ثبت
بالا