• 270 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 10:27

مشخصات صکوک شرکت حایر تهران

نوع دارایی: خرید مواد اولیه
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: حایرتهران06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملی ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا