• 305 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 10:29

مشخصات صکوک شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا

نوع دارایی: خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز تولید
حجم اوراق: 3,390,000 میلیون ریال
نماد: پرنیا06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا