• 343 بازدید
  • شنبه, 20 آبان 1402 10:34

مشخصات صکوک شرکت ماموت خودرو

نوع دارایی: خرید قطعات منفصله خودروی وانت
حجم اوراق: 2,500,000 میلیون ریال
نماد: ماموت05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا