• 3500 بازدید
  • چهارشنبه, 06 مرداد 1395 12:56

مشخصات صکوک هواپیمایی ماهان

نوع دارایی: دو فروند هواپیما
حجم اوراق: 2,100,000 میلیون ریال
نماد: ماهان 99
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری شهر
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک شهر
دریافت بیانیه ثبت
بالا