• 3390 بازدید
  • دوشنبه, 18 مرداد 1395 11:36

مشخصات صکوک فولاد مبارکه اصفهان

نوع دارایی: سنگ آهن
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: فولاد 97
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1,000,000 ریال
نرخ اجاره بها: 20%
ناشر: اسفند دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک مسکن
دریافت بیانیه ثبت
بالا