• 3793 بازدید
  • شنبه, 24 مهر 1395 10:27

مشخصات صکوک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

نوع دارایی: گندم
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: گندم 9707
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 ساله
مقاطع پرداخت: سالیانه
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 20%
ناشر: مهر
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: خزانه داری کل کشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا