• 4959 بازدید
  • دوشنبه, 04 بهمن 1395 11:41

مشخصات صکوک سایپا

نوع دارایی: مواد و قطعات مورد نیاز جهت تولید محصولات شرکت سایپا
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: صایپا908 و صايپا998
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18
ناشر: مهر دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه و شرکت کارگزاری سپهر باستان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت، بانک دی، بانک توسعه تعاون
دریافت بیانیه ثبت
بالا