• 5262 بازدید
  • شنبه, 30 بهمن 1395 13:41

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: عرصه ملك مجتمع فرهنگي اردويي شهيد باهنر
حجم اوراق: 40,000,000 میلیون ریال
نماد: اجاد21 تا 27 و اجاد3
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: 6 ماهه
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ پرداختی: 20
ناشر: شهريور سوم
عامل فروش: شرکت كارگزاری بانك ملی
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: خزانه داری كل كشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا