• 6477 بازدید
  • شنبه, 30 بهمن 1395 13:47

مشخصات صکوک وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

نوع دارایی: دارو
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: سلامت 1-5
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: 6
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 20
ناشر: تير سوم
عامل فروش: شرکت كارگزاری بانك ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: خزانه داری كل كشور
دریافت بیانیه ثبت
بالا