• 5694 بازدید
  • سه شنبه, 15 فروردين 1396 15:01

مشخصات صکوک بنا گستر کرانه

نوع دارایی: نفت کوره
حجم اوراق: 500,000 میلیون ریال
نماد: کرانه 99
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: سه ماه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16
ناشر: خرداد سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا